Vestfold IT-Arena

En samlingsarena for erfaringsutveksling og verdiskapning blant ledere med ansvar for IT og Digitalisering i regionen.

Vårt formål er at nettverket skal bidra til å skape en arena for ledere med ansvar for IT og Digitalisering i Vestfold for nettverksbygging og kompetanseheving gjennom attraktive aktiviteter og erfaringsutveksling gjennom samhandling  internt i nettverket. Vår visjon er å gjøre Vestfold til en mer attraktiv region for IT-medarbeidere gjennom å bidra til at det finnes en god arena for samhandling, gode utdanningsmuligheter, kompetanseheving, attraktive arbeidsplasser samt et IT-miljø som oppfattes som innovativt og kreativt.

Se flere artikler